Covid-19

***Denna sida skrevs inför 2020 års läger, i maj 2020. Hur det ser ut 2021 vet vi av naturliga skäl inte just nu, men vi låter informationen ligga kvar på hemsidan tills vidare. Det är ju inte osannolikt att vi är i ett liknande läge sommaren 2021***

Vi är naturligtvis väl medvetna om den situation som finns i vårt samhälle med smittspridning av det nya coronaviruset. Vi förstår att det finns frågor kring hur vårt arbete med detta ser ut. Så här tänker vi:

Huddinge Wild Camp vill verka för att genomföra ett säkert och roligt läger. Vårt beslut grundar sig i följande:

  • Det är bra med rörelse och aktivitet utomhus
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar till fysisk aktivitet för barn och unga
  • Risken för smittspridning i samband med ungdomsidrott är låg (FoHM 16/4)
  • Vi vill möjliggöra för fler barn att få en meningsfull och rolig sommarvecka i en tid där resor och andra aktiviteter kan vara begränsade

Därmed kommer vi, såvida inte andra direktiv ges, att genomföra Huddinge Wild Camp 2020 enligt plan. (UPPDATERING 18/5-2020: FoHM har nu sagt okej till lägerverksamheter, kollon och liknande vilket gör att vi ganska säkert kan säga att vi genomför Huddinge Wild Camp alla veckor!) . Dock med vissa förändringar i verksamheten.

Vi kommer såklart att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning i vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, råd till grundskolor och generella riktlinjer för idrottsföreningar.

Vi har utarbetat en plan i samråd med styrelsen i Snättringe SK och fritidsförvaltningen i Huddinge Kommun, som alla parter känner sig trygga med. Exakta åtgärder kommer att meddelas till alla deltagare och föräldrar i samband med att lägerbrevet skickas ut. Vi arbetar på flera plan, både med distansering mellan grupper, informationskampanjer, handhygien och städrutiner.

Avbokningar och ev. inställande av läger

Deltagare som uppvisar symptom, nyligen vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp är välkomna att avboka sin plats, med full återbetalning av avgiften, ända fram till lägerstarten, utan uppvisande av läkarintyg. I övrigt hänvisar vi till våra ordinarie anmälningsvillkor

Vi kommer genomföra Huddinge Wild Camp om det är möjligt med hänsyn till restriktionerna givna av Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter. Om vi, mot förmodan, ändå blir tvungna att ställa in meddelar vi er så fort som möjligt. Det är svårt att ge ett exakt datum för detta eftersom saker kan förändras fort men vi hoppas ha minst två veckors framförhållning.