Covid-19

Denna plan togs fram inför 2021. Vi kommer att revidera informationen inför i år (2022) baserat på rådande regler, restriktioner och rekommendationer. Informationen är dock fortfarande relevant så den får finnas kvar som information

Vi är naturligtvis väl medvetna om den situation som finns i vårt samhälle med smittspridning av covid-19. Vi förstår att det finns frågor kring hur vårt arbete med detta ser ut. Så här tänker vi:

Huddinge Wild Camp vill verka för att genomföra ett säkert och roligt läger. Vårt beslut grundar sig i följande:

 • Det är bra med rörelse och aktivitet utomhus
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar till fysisk aktivitet för barn och unga
 • Risken för smittspridning i samband med ungdomsidrott är låg
 • Vi vill möjliggöra för fler barn att få en meningsfull och rolig sommarvecka i en tid där resor och andra aktiviteter kan vara begränsade

I skrivande stund (14 maj 2021) så är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd att ”avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig” (se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/) . FoHM har dock aviserat en lättnad för lägerverksamhet för barn och unga från och med 1 juni, vilket vi planerar för.

Därmed kommer vi, såvida inte andra direktiv ges, att genomföra Huddinge Wild Camp 2021 enligt plan.

Vi kommer såklart att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning i vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, råd till grundskolor och generella riktlinjer för idrottsföreningar.

Inför 2020 utarbetades en plan för minskad smittspridning i samråd med Snättringe SK:s styrelse samt fritidsförvaltningen i Huddinge Kommun. Denna plan ligger till grund för årets planering . Exakta åtgärder kommer att meddelas till alla deltagare och föräldrar i samband med att lägerbrevet skickas ut. Vi arbetar på flera plan, både med distansering mellan grupper, informationskampanjer, handhygien och städrutiner. Några av de viktigaste åtgärderna listas nedan:

 • Samtliga ledare utbildas i agerande för att minska risken för smittspridning och agerande vid uppkomna symptom.
 • Vi är nästan uteslutande utomhus
 • Deltagare såväl som ledare skall stanna hemma och testa sig vid minsta symptom, samt stanna hemma då boende i samma hushåll testas positivt för covid-19. Återbetalning sker om positivt test uppvisas innan veckans start. En plan för isolering vid symptom som uppstår under dagen har tagits fram.
 • Vi separerar grupper av barn fysiskt. Samma barn umgås under hela veckan för minskad mängd kontakter. Även ledarna skall i den mån det går vara fysiskt separerade.
 • Vi städar regelbundet. Toaletter städas minst två gånger dagligen och desinficering av kontaktytor sker oftare.
 • Handtvättsmöjligheter och/eller handsprit skall alltid finnas tillgängligt och skall nyttjas ofta.
 • Föräldrar uppmanas om möjligt att lämna av sina barn utanför lägerområdet för minskad kontakt.
 • För den förälder som önskar finns munskydd tillgängligt vid samtal med ledare. Ledarna får om de så önskar bära munskydd i alla situationer.
 • Naturligtvis finns avståndsmarkeringar i alla lokaler

Avbokningar och ev. inställande av läger

Vänligen se fliken om anmälningsvillkor för avbokningar med anledning av covid-19.